Artoli adviesgroep

Persoonlijk, vertrouwd en toekomstgericht

Pensioenen

Particulieren

De overheid stuurt steeds meer aan op eigen verantwoordelijkheid voor het zeker stellen van uw toekomst. Vroeger kon u vertrouwen op de AOW, aangevuld met een pensioen van uw werkgever. Dit vooruitzicht is ook minder zeker geworden. Het is allerminst zeker dat het huidige peil van de AOW in de toekomst gehandhaafd zal worden. Het komt ook steeds vaker voor dat door veranderingen in uw persoonlijke situatie een pensioenbreuk ontstaat.
Uit recente publicaties blijkt dat 80%(!) van de Nederlanders een pensioengat heeft…… Is dat bij u ook het geval? Hoe berekent u dat, en wat is u jaarruimte en reserveringsruimte als u daar iets aan wilt doen?

Artoli Adviesgroep wil u bij deze vragen en wirwar van ingewikkelde regels bijstaan. Onze adviseur maakt op basis van uw persoonlijke gegevens een nauwkeurig plaatje van uw huidige pensioenopbouw. U weet dan exact wat u op uw oude dag te wachten staat. Mocht u ontevreden zijn met het verwachte pensioen, dan kunt u in overleg met onze adviseur gaan bekijken op welke manier u uw persoonlijke wensen voor later kunt gaan realiseren. Ons advies is op maat en onafhankelijk.